January 8, 2018

טקסים: חלק ראשון - חתונות

אמרנו שזה פודקאסט על תרבות, ומה יותר תרבותי מטקסים? בפרקים הבאים נדבר על הטקסים הגדולים והקטנים שמלווים את חיינו, ונברר את המשמעויות הערכיות והסמליות שלהם.
בחלק הראשון דיברנו על חתונות בהיסטוריה ובהווה, על ההיבטים החברתיים והכלכליים שלהן, וכמובן - על החתונות הפרטיות שלנו. וגם: מדוע שוברים את הכוס בחופה? ולמה אנחנו מתקלחים כל יום?

***

קישורים:

1. תלם - על שם המשפחה הנוסף של יונתן

2. באיזו תדירות כדאי להתקלח?

3. על נורמות שוק לעומת נורמות חברתיות

4. מצביעות ומצביעים בטבעת - קבוצת פייסבוק על נישואין מחוץ לרבנות

More episodes

Load more