May 23, 2017

פרק 3: מפגשים ראשונים

האם פוזנר לבד ביקום? האם מישהו מקשיב לנו, שומע אותנו? אם הוא מקשיב, האם הוא מבין? ולמה הוא לא אומר שלום? מה הסיכוי שנפגוש בחיים מעולם אחר, ועד כמה הם יהיו דומים לחיים בעולם הזה? והאם ההיסטוריה תחזור על עצמה? בפרק השלישי שלנו נדון בשאלות הרות גורל וגם בשאלות סתמיות על מפגשים עם עולמות אחרים.

קישורים:

1. על הסיכוי לפגוש חיים מכוכב אחר

פרדוקס פרמיי

נוסחת דרייק

לגמרי במקרה, הפרק של This American Life שפורסם במקביל לפרק שלנו עסק באותה השאלה ממש

2. מפגשים ראשונים בקולנוע ובספרות

על פי "מפגשים מהסוג השלישי"

על פי "קונטקט"

על פי "המפגש"

המקור הספרותי ל"המפגש", "Story of your life"

על "קול למתים"

3. על שפה וקוגניציה

"בראי השפה" מאת גיא דויטשר

4. מפגשים ראשונים בהיסטוריה

"רובים, חיידקים ופלדה" של ג'רארד דיימונד

סיכום הקורס "1492, ראשיתו של עולם גלובלי" (dropbox)

More episodes

Load more