March 3, 2018

חדשות אמיתיות

בשני העשורים האחרונים, תעשיית החדשות העולמית מתמודדת עם שינויים משבריים שמשנים אותה מקצה אל קצה. אמצעי תקשורת שנשענו בעבר על מכירת ידיעות, תלויים יותר ויותר בפרסומות לפרנסתם - וכעת הסיקור העיתונאי משרת את הפרסום. החדשות הולכות ונהיות משונות, ההבדל בין מציאות לדמיון מטשטש. בעולם שבו לכל אחד יש מיקרופון ומקלדת, איזה יתרון יש לעיתונאי המקצועי? מה ההבדל בינו לבין משתמש מהשורה או טרול בתשלום? וגם: האם פייסבוק היא רק פלטפורמה או מוציאה לאור? ומה הסוד האפל של לכל הפחות בונובו?

*

 רדיולאב על תעשיית הפייק ניוז הרוסית בבחירות 2016

ריפליי אול על תעשיית הפייק ניוז במקסיקו

 שערי העיתונים באתר העין השביעית

 99pi על אלגוריתמיקה לא נייטרלית

 איך פייסבוק הורגת את הקומדיה - ראיון עם כתב funny or die בעקבות חיסול המחלקה הדיגיטלית שלהם

 חדשות אמיתיות: פייסבוק, טוויטר

More episodes

Load more