May 28, 2019

ארצות הברית של ווסטרוס

"משחקי הכס" הסתיימה, ואנחנו התכנסנו לדון במשקל המוסרי של סוף הסדרה. כיצד פלשו ערכים אמריקאיים לווסטרוס? מה ההבדל בין מלחמת חמשת המלכים למלחמה במלך הלילה? מהי אסטרטגיה של "טובים" ואיך מזהים "רעים"? מיהם המתים המהלכים בעולם האמיתי? מדוע הצבא האמריקאי מגייס חיילים למלחמה בחייזרים? מה בין דיינריס טרגריאן להילרי קלינטון? והאם ילדות בשם חאליסי צריכות לשנות את השם?

הוליווד מגייסת חיילים (pop culture detective)

תוכנית מלחמה טובה יותר להשתלטות על מעלה מלך (Invicta)

דיונים ספרותיים על הדרדרות הסדרה

על המעבר מסגנון סיפור סוציולוגי לסגנון סיפור פסיכולוגי

איך הפתעה עובדת ולא עובדת ברמה הטכנית

על סגנון כתיבה "מתוכנן" לעומת "מתפתח" (תרגום חופשי שלי) ואיך חוסר האחידות בין גררמ לבין די&די שובר את הסדרה

על רמזים מטרימים גרועים

 

על החשיבות של מקורות השראה

More episodes

Load more